Corrigeren, redigeren of herschrijven: Wat zijn de verschillen?

Corrigeren, redigeren of herschrijven: Wat zijn de verschillen?

Keer op keer lees je de woorden. Ze staan er wel, maar toch twijfel je. Zijn er fouten ingeslopen? Struikelen lezers over de zinnen? Begrijpen ze het wel? Zelfs de beste tekstschrijvers stellen zichzelf deze vragen. Begrijpelijk, want een tekst kan vaak nog beter worden. Of heeft eindredactie nodig. Je kunt de tekst dan laten controleren, redigeren of herschrijven. Wat betekenen deze termen? En wat zijn de verschillen?

Corrigeren: nakijken op fouten

Corrigeren betekent een tekst nakijken. Je kiest hiervoor als je tekst af is, en je zeker wilt weten dat hij foutloos is. De zinnen worden gecontroleerd op verschillende soorten fouten:

  • Typfouten zijn tikfouten. Die maakt iedereen weleens. Als schrijver lees je er snel overheen, omdat je al weet wat er staat.
  • Taalfouten zijn verkeerd gebruikte woorden of grammaticale fouten. Je weet wel, de regels en uitzonderingen die we op school leerden.
  • Spelfouten zijn ‘overtredingen’ van de Nederlandse spellingsregels. Of is het spellingregels zonder tussen-s? Het kan allebei, volgens de officiële regels. Lees waarom spelfouten onvermijdelijk zijn
  • Interpunctiefouten zijn fouten in het gebruik van leestekens. Het vergeten van een leesteken kan hilarische gevolgen hebben!

Redigeren: puntjes op de i

Redigeren gaat verder dan alleen corrigeren. Het doel is de tekst nóg beter te maken. Naast het nakijken op fouten, wordt ook gelet op de leesbaarheid en begrijpelijkheid. Dit zijn bijvoorbeeld onderdelen van redigeren:

  • Staat de informatie op de juiste plek? Of kan de structuur beter?
  • Kan de leesbaarheid worden verbeterd? 
  • Staan er overbodige of herhaalde woorden of zinnen in de tekst?
  • Is het duidelijk wat de afzender bedoelt en wat er (eventueel) van de lezer wordt verwacht?

Wanneer kies je voor redigeren?

Een tekst redigeren kan om verschillende redenen. Je bent bijvoorbeeld ontevreden over hoe de tekst loopt. Of de bestaande tekst bereikt zijn doel niet. Vaak bereik je meer door een tekst te laten redigeren.

Herschrijven: de metamorfose

Herschrijven is een bestaande tekst opnieuw of anders schrijven. Dit kost veel tijd. Je kiest bijvoorbeeld voor herschrijven als je ontevreden bent over je tekst. Of als een tekst moet worden omgeschreven voor een andere doelgroep of een ander medium. Ook het inkorten van teksten of ze SEO-proof maken, valt vaak onder herschrijven. 

Terug naar blog