Hoe schrijf je een lekker leesbare tekst?

6 technieken om de leesbaarheid van je tekst te verbeteren

Niemand leest graag teksten waar ze over struikelen. Daarom is het belangrijk dat iemand de tekst met twee vingers in de neus leest. Dat noemen we leesbaarheid. Er zijn verschillende technieken om de leesbaarheid te verbeteren. Hieronder vind je er 6 die wij sowieso toepassen bij het redigeren of herschrijven van teksten.

Alinea’s met tussenkoppen

Deel de tekst op in alinea’s en gebruik tussenkoppen. Je maakt zo de structuur en inhoud van het artikel goed zichtbaar. Mensen kunnen de tekst scannen en de alinea’s lezen die zij interessant vinden. Ze haken zo minder snel af. 

Een goede tussenkop

Een goede tussenkop geeft een soort samenvatting van de alinea. De lezer ziet in 1 oogopslag waar hij of zij over gaat lezen. Daarbij kun je online in de koppen de zoekwoorden of woordcombinaties kwijt die slaan op de tekst en waar mensen veel naar zoeken. Zo wordt je artikel beter vindbaar.

Voorkom herhaling

Voorkom herhaling, want dat maakt de tekst wollig en onnodig lang. Dit telt voor bepaalde woorden, en ook inhoudelijk. Als je aangeeft dat het gebouw imposant is, kun je daarna weglaten dat het ook indrukwekkend en imponerend is. Want daarmee zeg je hetzelfde. Tenzij de tekst ver uit elkaar ligt natuurlijk. Maar in principe is 1 keer omschrijven voldoende.

Synoniemen

Word niet eentonig. Gebruik synoniemen als een woord vaak voorkomt. Een handige website daarvoor is synoniemen.net.

Korte zinnen                        

Gebruik korte zinnen. Simpelweg omdat korte zinnen makkelijk zijn te lezen en onthouden. De informatie valt meer op. Toch zijn lange zinnen ook nodig. Daarin kun je bijvoorbeeld achtergrondinformatie geven. Of een opsomming doen. 

Wanneer is een zin te lang?

Hier zijn geen harde richtlijnen voor. Maar schrijvers houden vaak 10 – 15 woorden aan. Om een lange zin overzichtelijk te maken, kun je komma’s toevoegen. Benieuwd wanneer dat een goed idee is? Lees onze blog over het gebruiken van komma’s.

Hoe schrijf je korte zinnen?

Soms is het zo eenvoudig als vaker een punt zetten. Bijvoorbeeld bij een natuurlijke adempauze als je de zin hardop uitspreekt. Beperk je ook tot 1 boodschap per zin. Dat maakt de tekst lekker leesbaar.

Actief schrijven

Maak zoveel mogelijk actieve zinnen. Die zijn korter én makkelijker te lezen dan passieve zinnen. Een korte uitleg. Bij een passieve zin ondergaat het onderwerp een handeling. Bijvoorbeeld: ‘Ze heeft een poging gedaan’. Bij een actieve zin voert het onderwerp een handeling uit. Zoals: ‘Ze deed een poging’. Snap je het verschil? Lees anders onze blog over actief schrijven >>

Juiste woordvolgorde

De volgorde van werkwoorden doet wat met de leesbaarheid van de zin. We zijn geneigd om een voltooid deelwoord vóór het werkwoord te zetten. Want dat is spreektaal. Bijvoorbeeld zo:

De serie gaat over 2 studenten die uitgenodigd worden door een schimmige vereniging.

In dit voorbeeld is uitgenodigd het voltooid deelwoord en worden het werkwoord. Hoewel het voltooid deelwoord vooraan staat, verwachten onze hersenen éérst het werkwoord en daarna het voltooid deelwoord. We moeten even puzzelen wanneer het is omgedraaid. En dat wil je niet. Beter is: De serie gaat over 2 studenten die worden uitgenodigd door een schimmige vereniging. Zet dus waar mogelijk het werkwoord vóór het voltooid deelwoord.

Lees hier meer over in onze blog ‘Draai deze twee woorden om’.

Nadruk leggen

Wist je dat de eerste en laatste woorden van een zin je het meest bijblijven? Net als de eerste en laatste scene van een video. Daarom staan de belangrijkste woorden het best aan het begin en het eind.

 OOK INTERESSANT